§ 4. Beynəlxalq tualetlər

Bütün dünyada üzrə  tualetə getdikdən sonra insanların yarısı yuyunur, digər yarısı isə tualet kağızından istifadə edir.

Əsasən bu, insan və onun xalqının adət -ənənələri ilə bağlıdır.

“Beynəlxalq” adlanan bir çox yerlər var.  Bu yerlərin müxtəlif milliyətli və mədəniyyətli insanlar tərəfindən ziyarət olunduğu nəzərdə tutulub. Bunlar beynəlxalq hava limanalrı, vağzallar  və müxtəlif turistik bürolardır.

Amma, Avropa, ABŞ və dünyanın bir çox digər inkişaf etmiş ölkələrində hihiyenik duş və yuyunmaq üçün xüsusi cihazlar demək olar k,i yoxdur.

Məncə, “beynəlxalq” adlanan hər bir yerdə, tualetlərdə hihiyenik duş  quraşdırılmalıdır. Bununla da, bütün insanların tələblərinə cavab verməli və “beynəlxaıq” adını doğrutmalıdır.