§ 1. Liderlər

Bir çox insanlar qərar qəbul etdikdə, bir birinin həyat tərzinə əsaslanaraq bunu edir.

Buna paltar, avtomobil, gedəcəyimiz yerlərin seşimi də aiddir.Amma, əsasən, daha çox liderlərə  bənzəməyə çalışırlar. Bu tendensiya kommunikasiya məsələlərində də, özünü biruzə verir. Məsələn, Azərbaycanın bütün banklarının internet səhifələri eyni dizayn strukturlarına malikdir.Bu, bir tək Azərbaycan banklarına aid deyil, xaricdə də belə misallara rast gəlmək olar.

Bu, belə baş verir:

Bank üçün yeni internet səhifəsi lazımdır – bank rəhbəri deyir

Bu səhifə nə cür olmalıdır? – deyə marketin direktor maraqlanır və digər bankların internet səhifələrinə nəzər yetirir.

Bütün səhifələr baxılır, amma sonda ən uğurlu bankların səhifəsinə əsaslanaraq işə start verilir. Məsələ orasındadır ki, bazarda lider olan bank uğursuz bir sayta sahib ola bilməz. Beləliklə, bank kommunikasıyaları peyda olur.

Banklarla bağlı bir misal daha çəkmək istərdim. 2000-ci ildə bütün bankların logoları tünd-göy rəngdə idi. Səbəbi açıq aydındır: Ölkənin ən böyük bankı olan – Beynəlxalq Bankın logosu məhz tünd göy rəngdədir. 

Bundan əlavə turistik kommunikasıyalar da mövcuddur. Siz ki, dizaynı he, fərglənməyən neçə turistik logoları görmüsünüz!

Uğurlu həlləri əsas götürmək tamamilə normal və təbii bir haldır. Lakin, əsas məsələ, kor-koranə təkrarlamaq yox, təkmilləşdirmək və daha da yaxşılaşdırmaqdır.

Düzgün yaxşılaşdırılmanın uğurlu bir misalı:

Ayrı modullar. Valyuta məzənnəsi və kalkulyatoru.

Valyuta məzənnəsinin və valyuta kalkulyatorunun vahid modulda birləşdirilməsi.

Beləliklə bütün kategoriyalarda rabitənin keyfittənini dəyişdirmək olar.

Yeri gəmişkən, aparıcı bankların internet səhifələrinə bir neçə dəyişiklik etmələri yetərlidir ki, digərləri də dəyişsin.

Beləliklə, biz görürük ki, liderlərin cəsarətindən və innovasiyalarından bütün ölkənin rabitə keyfiyyəti və onların yaxşılışdırılması asılıdır. Və, əksinə, mənfi təcrübə regressə gətirib çıxara bilər.

Axırda isə, qlobal brending-agentliyi olan «Wolf Olins»-in bir çox digər agentliklərdə dəyişikliklərin səbəbi olması haqqında məlumat vermək istərdim.

Hər şey  İsveçli PublicClassagentliyinin internet səhifəsindənbaşladı. - http://www.publicclass.se            

«Wolf Olins» bu səhifəni bəyəndi və eynisini, amma daha da mükəmməklini yaratmağı qərara gəldi.« Wolf Olins» saytının yenilənməsinən sonra digər saytlar da bu stili qəbul etdilər. Nəticədə onlar hamısı eyni oldu bu da, öz növbəsində,  brending-agentliklərinin siyasətinə ziddir.

Yəgin, digər brending-agentliklər  və dizayn şirkətləri də buna oxşar qərarlar qəbul edəcəklər. Yəni,  “Wolf Olins “ Public Class saytı ilə maraqlanmasaydı, bu qərar kateqoriyanı dəyişməzdi, yalnız bir sayt üçün aktual olaraq qalardı. Beləliklə, biz belə metodlarla rabitənin hər növünün təkmilləşdirilməsinə gəlib çıxırıq.