§ 5. "One shot" prinsipi.

İnsanlar bizdən onlara lazım olanı gözləyirlər, nə az, nə çox. Və bizim vəzifəmiz gözləntiləri doğrultmaq və arzuolunan nəticəyə birinci dəfədən nail olmaqdan ibarətdir.

“One shot” (birinci dəfədən tutuzdurma) prinsipi münasibətlərin obyektiv qiymətləndirilməsinin əsas meyarıdır. Bu həm peşəkar, həm də şəxsi münasibətlərə aiddir.

Nümunə olaraq imtahan verən tələbəni misal gətirə bilərik. Tələbə yalnız bileti əlinə alıb, ona verilən bütün sualları düzgün cavablandırmaqla imtahandan uğurla keçə bilər. Yox, əgər o, suallara cavab verə bilmirsə və bileti dəyişmək istəyirsə, alacağı qiymət də enir.

Bir sıra tədqiqatlar və müşahidələr apardıqdan sonra biz bu prinsipi peşəkar sahədə, xüsusilə müştərilərimiz və tərəfdaşlarımızla münasibətlərdə tətbiq etməyə başladıq. Çünki müştəri hər hansısa bir şirkəti onun işlərinin nəticələri əsasında qiymətləndirir.

Məlum oldu ki, əgər şirkət məhz birinci dəfədən müştəriyə gözlənilən və lazımlı nəticəni verirsə, necə deyərlər, “durnanı gözündən vura” bilirsə, onun uğur və gələcək əməkdaşlıq şansları əhəmiyyətli şəkildə artır. Hər növbəti “durnanı gözündən vurmaq” cəhdi ilə şirkətin şansları azalır və bu, yekunda müştərinin işdən imtina etməsi və ya gələcəkdə başqa şirkətlə işləməyə üstünlük verməsi ilə nəticələnə bilər.

Sözü gedən prinsipi tətbiq etməklə biz “one shot”la tutuzdurduğumuz layihələrin sayını izləməyə başladıq. Beləliklə, müştəri ilə münasibətlərin necə inkişaf etdiyini görmək imkanı verən statistika aparmış olduq. Biz bu statistikanı “müştərinin nəfəsi” adlandırırıq. O, layihənin neçənci dəfədən keçdiyini göstərir. Əgər layihə ikinci və ya üçüncü dəfədən keçirsə, biz onu uğursuz hesab edirik, belə ki, o, həm bizim, həm də müştərinin çoxlu güc və vaxt sərf etməsinə səbəb olur və nəticədə müştəri işdən imtina edir.

Bu prinsipi istifadə etməklə, biz dostluqla müqayisə aparırıq. Əgər dostunuz sizə kömək üçün müraciət edirsə, siz isə onu bir-neçə dəfə təkrar-təkrar dar ayaqda qoyursunuzsa, zamanla o sadəcə sizə müraciət etməyəcək, çünki dostluğunuza olan inamı qalmayacaq.

Beləliklə, “müştərinin nəfəsi” sayəsində biz onun nə qədər məmnun, münasibətlərimizin isə nə dərəcədə güclü olduğunu başa düşürük. Belə mexanizm bizə rahatlamağa icazə vermir və biz daima “one shot”ların sayını artırmağa can atırıq.